Marka danışmanlığı, işletmelerin marka stratejisini geliştirmelerine ve markalarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir hizmettir.

Marka Danışmanlık Türleri

Marka danışmanlığı, işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde sunulabilir. Bazı yaygın danışmanlık türleri şunlardır:

 • Stratejik marka danışmanlığı: İşletmenin marka stratejisini geliştirmeye odaklanan bir marka danışmanlık türüdür.
 • Yaratıcı marka danışmanlığı: İşletmenin marka kimliğini geliştirmeye odaklanan bir marka danışmanlık türüdür.
 • Uygulamalı marka danışmanlığı: İşletmenin marka iletişimini planlama ve uygulamaya odaklanan bir marka danışmanlık türüdür.

Patent Gaziantep ile Danışmanlık Avantajları

Patent Gaziantep ile danışmanlık yapmanın avantajları şunlardır:

 • Uzman kadro ve deneyimli ekip
 • Kaliteli hizmet
 • Uygun fiyat
 • Hızlı ve güvenilir hizmet

Patent Gaziantep ile Marka Danışmanlığı

 

Patent Gaziantep, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun bir marka danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Marka danışmanlık, işletmelerin aşağıdaki konularda onlara yardımcı olabilir:

 • Marka stratejisinin geliştirilmesi
 • Marka ismi, logosu, sloganı ve diğer görsel unsurlarının oluşturulması
 • Marka iletişiminin planlanması ve uygulanması
 • Marka değerinin ölçümü ve izlenmesi

Marka Danışmanlığının Faydaları

Danışmanlığın işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:

 • Marka stratejisinin geliştirilmesini hızlandırır.
 • Marka stratejisinin daha başarılı olmasını sağlar.
 • Marka değerini artırır.

Marka Danışmanlık Süreci

Danışmanlık süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. İşletmenin analiz edilmesi: Danışman, işletmenin hedeflerini, faaliyet alanını, hedef kitlesini ve rekabet ortamını analiz eder.
 2. Marka stratejisinin geliştirilmesi: Danışman, işletmenin hedeflerine uygun bir marka stratejisi geliştirir.
 3. Marka kimliğinin oluşturulması: Danışman, işletmenin marka stratejisine uygun bir marka kimliği oluşturur.
 4. Marka iletişiminin planlanması ve uygulanması: Danışman, işletmenin marka iletişimini planlar ve uygular.
 5. Marka değerinin ölçümü ve izlenmesi: Danışman, işletmenin marka değerini ölçer ve izler.

Patent Gaziantep, danışmanlık konusunda uzman kadrosu ve deneyimli ekibiyle işletmelere kaliteli hizmet sunmaktadır. 

Patent Gaziantep ile marka danışmanlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Rehber Niteliğinde Ek Bilgiler

 • Marka danışmanlığı yaptırmadan önce, işletmenizin hedeflerini, faaliyet alanını, hedef kitlesini ve rekabet ortamını göz önünde bulundurun.
 • Marka stratejisi geliştirirken işletmenizin hedeflerine, faaliyet alanına ve hedef kitlesine uygun olmasına dikkat edin.
 • Marka kimliği oluştururken işletmenizin marka stratejisine ve hedef kitlesine uygun olmasına dikkat edin.
 • Marka iletişimini planlarken işletmenizin hedeflerine, marka stratejisine ve hedef kitlenize uygun olmasına dikkat edin.

Marka, bir işletmenin en önemli varlıklarından biridir. Patent Gaziantep ile danışmanlık hizmeti alarak, markanızı geliştirebilir ve marka değerinizi artırabilirsiniz.

 

Patent Gaziantep İle Marka İsimlendirme Danışmanlığı

 

marka isimlendirme danışmanlığı-Patent Gaziantep

Bir işletmenin marka ismi, o işletmenin kimliğini ve itibarını temsil eder. İyi bir marka ismi, akılda kalıcı, benzersiz ve işletmenin faaliyet alanı ile uyumlu olmalıdır.

Marka isimlendirme, bir işletmenin markalaşma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Marka isimlendirme danışmanlığı, işletmelerin marka ismi bulmalarına ve marka isimlendirme sürecini yönetmelerine yardımcı olan bir hizmettir.

Marka İsimlendirme Danışmanlığının Faydaları

Marka isimlendirme danışmanlığının işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:

 • Marka ismi bulma sürecini hızlandırır.
 • Marka ismi bulma sürecini daha verimli hale getirir.
 • Marka ismi bulma sürecini daha başarılı hale getirir.

Marka İsimlendirme Danışmanlığı Süreci

Marka isimlendirme danışmanlığı süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. İşletmenin analiz edilmesi: Marka isimlendirme danışmanı, işletmenin hedeflerini, faaliyet alanını, hedef kitlesini ve rekabet ortamını analiz eder.
 2. Marka ismi fikirlerinin üretilmesi: Marka isimlendirme danışmanı, işletmenin analizi doğrultusunda marka ismi fikirleri üretir.
 3. Marka ismi fikirlerinin değerlendirilmesi: Marka ismi fikirleri, işletmenin ve marka isimlendirme danışmanının değerlendirmesine tabi tutulur.
 4. Marka ismi seçimi: Marka ismi fikirleri arasından en uygun marka ismi seçilir.
 5. Marka ismi tescili: Seçilen marka ismi, Türk Patent ve Marka Kurumu‘na tescil ettirilir.

Patent Gaziantep ile Marka İsimlendirme Danışmanlığı Avantajları

Patent Gaziantep ile marka isimlendirme  avantajları şunlardır:

 • Uzman kadro ve deneyimli ekip
 • Kaliteli hizmet
 • Uygun fiyat
 • Hızlı ve güvenilir hizmet

Patent Gaziantep ile marka isimlendirme  hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Rehber Niteliğinde Ek Bilgiler

 • Marka isimlendirme danışmanlığı yaptırmadan önce, işletmenizin hedeflerini, faaliyet alanını, hedef kitlesini ve rekabet ortamını göz önünde bulundurun.
 • Marka isimlendirme danışmanlığı sürecinde, marka ismi fikirlerini değerlendirirken akılda kalıcı, benzersiz ve işletmenizin faaliyet alanı ile uyumlu olmasına dikkat edin.

Marka İsimlendirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka isimlendirmede dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Marka ismi, akılda kalıcı olmalıdır.
 • Marka ismi, benzersiz olmalıdır.
 • Marka ismi, işletmenin faaliyet alanı ile uyumlu olmalıdır.
 • Marka ismi, hedef kitlenize hitap etmelidir.
 • Marka ismi, olumlu çağrışımlar yapmalıdır.

Marka ismi, bir işletmenin markalaşma stratejisinin temelini oluşturur. İyi bir marka ismi, işletmenizin başarısı için önemli bir katkı sağlar.

Patent Gaziantep ile Yeni Marka Yaratma Danışmanlığı

 

Yeni bir marka yaratmak, işletmeler için önemli bir karardır. Yeni bir marka, işletmenin hedeflerine ulaşmasına ve rekabette öne çıkmasına yardımcı olabilir.

Yeni marka yaratma danışmanlığı, işletmelerin yeni bir marka yaratma sürecini yönetmelerine yardımcı olan bir hizmettir.

Yeni Marka Yaratma Danışmanlığının Faydaları

Yeni marka yaratma danışmanlığının işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:

 • Yeni marka yaratma sürecini hızlandırır.
 • Yeni marka yaratma sürecini daha verimli hale getirir.
 • Yeni marka yaratma sürecini daha başarılı hale getirir.

Yeni Marka Yaratma Danışmanlığı Süreci

Yeni marka yaratma süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. İşletmenin analiz edilmesi: Yeni marka yaratma danışmanı, işletmenin hedeflerini, faaliyet alanını, hedef kitlesini ve rekabet ortamını analiz eder.
 2. Marka stratejisinin geliştirilmesi: Yeni marka yaratma danışmanı, işletmenin hedeflerine uygun bir marka stratejisi geliştirir.
 3. Marka isminin belirlenmesi: Yeni marka yaratma danışmanı, işletmenin marka stratejisine uygun bir marka ismi belirler.
 4. Marka kimliğinin oluşturulması: Yeni marka yaratma danışmanı, işletmenin marka ismi, logosu, sloganı ve diğer görsel unsurlarını içeren marka kimliğini oluşturur.
 5. Marka lansmanının yapılması: Yeni marka yaratma danışmanı, işletmenin yeni markasını hedef kitleye tanıtır.

Patent Gaziantep ile Yeni Marka Yaratma Danışmanlığı Avantajları

Patent Gaziantep ile yeni marka yaratma danışmanlığı yapmanın avantajları şunlardır:

 • Uzman kadro ve deneyimli ekip
 • Kaliteli hizmet
 • Uygun fiyat
 • Hızlı ve güvenilir hizmet

Patent Gaziantep ile yeni marka yaratma hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Rehber Niteliğinde Ek Bilgiler

 • Yeni marka yaratma danışmanlığı yaptırmadan önce, işletmenizin hedeflerini, faaliyet alanını, hedef kitlesini ve rekabet ortamını göz önünde bulundurun.
 • Yeni marka yaratma danışmanlığı sürecinde, marka stratejisini geliştirirken işletmenizin hedeflerine, faaliyet alanına ve hedef kitlesine uygun olmasına dikkat edin.
 • Marka ismi belirlerken akılda kalıcı, benzersiz ve işletmenizin faaliyet alanı ile uyumlu olmasına dikkat edin.
 • Marka kimliği oluştururken işletmenizin marka stratejisine ve hedef kitlesine uygun olmasına dikkat edin.

Yeni bir marka yaratmak, işletmeler için önemli bir yatırımdır. Patent Gaziantep ile yeni marka yaratma danışmanlığı alarak, işletmeniz için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

 

Patent Gaziantep ile Marka Tescil Yönetim Danışmanlığı

 

marka tescil yönetim danışmanlığı-Patent Gaziantep

Marka tescili, bir işletmenin marka isminin, logosunun, sloganının veya diğer ayırt edici işaretlerinin yasal olarak korunmasıdır. Marka tescili, işletmenin marka değerini korumanın ve marka haklarını ihlal eden kişilere karşı dava açma hakkının elde edilmesinin en önemli yoludur.

Marka tescil yönetim, işletmelerin marka tescillerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir hizmettir.

Marka Tescil Yönetim Danışmanlığının Faydaları

Marka tescil yönetim danışmanlığının işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:

 • Marka tescil işlemlerini takip eder.
 • Marka tescil başvurularının takibini yapar.
 • Marka tescillerinin yenilenmesini sağlar.
 • Marka tescillerinin ihlal edilmesi durumunda gerekli yasal işlemleri yapar.

Marka Tescil Yönetim Süreci

Marka tescil yönetim süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. İşletmenin analiz edilmesi: Marka tescil yönetim danışmanı, işletmenin marka tescillerini ve marka stratejisini analiz eder.
 2. Marka tescil yönetim planının geliştirilmesi: Marka tescil yönetim danışmanı, işletmenin marka tescillerini etkin bir şekilde yönetmek için bir plan geliştirir.
 3. Marka tescil yönetim planının uygulanması: Marka tescil yönetim danışmanı, işletmenin marka tescil yönetim planını uygular.
 4. Marka tescil yönetim planının izlenmesi ve değerlendirilmesi: Marka tescil yönetim danışmanı, işletmenin marka tescil yönetim planını izleyerek ve değerlendirerek gerekli değişiklikleri yapar.

Patent Gaziantep ile Marka Tescil Yönetim Danışmanlığı Avantajları

Patent Gaziantep ile marka tescil yönetim danışmanlığı yapmanın avantajları şunlardır:

 • Uzman kadro ve deneyimli ekip
 • Kaliteli hizmet
 • Uygun fiyat
 • Hızlı ve güvenilir hizmet

Patent Gaziantep ile marka tescil yönetim danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ek Bilgiler

 • Marka tescil yönetim danışmanlığı yaptırmadan önce, işletmenizin marka tescillerini ve marka stratejisini göz önünde bulundurun.
 • Marka tescil yönetim planı geliştirirken işletmenizin hedeflerine, faaliyet alanına ve hedef kitlesine uygun olmasına dikkat edin.
 • Marka tescil yönetim planını uygulamaya koyarken düzenli olarak denetlemeyi unutmayın.

Marka tescili, bir işletmenin marka değerini korumanın en önemli yollarından biridir. Patent Gaziantep ile marka tescil yönetim danışmanlığı alarak, marka tescillerinizi etkin bir şekilde yönetebilir ve marka değerinizi koruyabilirsiniz.

 

Patent Gaziantep çevrimiçi Marka işlem Ücretleri

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.