İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri, çalışanların işyerinde karşılaştıkları sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve çalışanları korumak için alınan tüm önlemleri kapsar. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, çalışanların işyerinde kaza geçirmesini, meslek hastalığına yakalanmasını ve sağlığını bozacak herhangi bir durumla karşılaşmamasını sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri

İş sağlığı ve güvenliği sistemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını ve sürdürülmesini amaçlayan bir dizi uygulama ve prosedürdür. İş sağlığı ve güvenliği sistemleri, işyerinde riskleri belirlemek, riskleri kontrol etmek ve riskleri kontrol etmek için gerekli önlemleri almak için tasarlanmıştır.

Patent Gaziantep’ten İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Danışmanlığı

Patent Gaziantep, işletmelere iş sağlığı ve güvenliği sistemleri danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Patent Gaziantep’in danışmanlık hizmetleri kapsamında, işletmelere aşağıdaki konularda destek sağlanmaktadır:

 • İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin anlatılması
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin kuruluşa uyarlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi

 

Patent Gaziantep’ten Çalışma Ortamının Gözetimi Danışmanlığı

 

çalışma ortamının gözetimi-Patent Gaziantep

Çalışma ortamının gözetimi, işyerinde bulunan risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için yapılan çalışmalardır.

Patent Gaziantep, işletmelere çalışma ortamının gözetimi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Patent Gaziantep’in danışmanlık hizmetleri kapsamında, işletmelere aşağıdaki konularda destek sağlanmaktadır:

 • Çalışma ortamının gözetimi kavramının anlatılması
 • Çalışma ortamının gözetimi için gerekli olan mevzuat ve standartların anlatılması
 • Çalışma ortamının gözetimi için gerekli olan araç ve gereçlerin tanıtılması
 • Çalışma ortamının gözetimi çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

 

Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi | Patent Gaziantep

 

Çalışma ortamı gözetimi bilgisi, sağlık gözetimi bilgisi ile bir araya getirilmekte ve diğer ilgili verilerle birlikte tüm bu veriler risk değerlendirmesi için kullanılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi, çalışanların ve iş yerlerinin güvende olmasını sağlama disiplinini ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi, iş yerlerindeki olası tehlikeleri tanımlama, bu tehlikeleri azaltma veya ortadan kaldırma ve işçileri bu tehlikelere karşı eğitme sürecidir. Bu süreç, iş yerinde yaşanabilecek iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlar. Bir iş sağlığı risk değerlendirmesi, aşağıdaki adımları içerir:

 1. İş Sağlığı Tehlikelerinin Tanımlanması: Çalışma ortamında olabilecek tehlikeler gözlemlenir ve belirlenir.

 2. Özel Tehlikelere Maruz Kalan Çalışanların Tanımlanması: Hangi çalışanların hangi tehlikelere daha fazla maruz kaldığı belirlenir.

 3. Tehlikenin Çalışanları Nasıl Etkileyebileceğinin Analizi: Tehlikelerin işçiler üzerindeki etkileri ve risk faktörleri değerlendirilir.

 4. Riskin Büyüklüğü ve Yoğunluğunun Belirlenmesi: Belirlenen risklerin ciddiyeti ve yaygınlığı belirlenir.

 5. Özel Risk Grupları ve Bireylerin Tanımlanması: Kimlerin risk altında olduğu ve nasıl korunmaları gerektiği belirlenir.

 6. Mevcut Tehlike Önleme ve Kontrol Tedbirlerinin Değerlendirilmesi: Mevcut güvenlik önlemleri gözden geçirilir ve etkinlikleri değerlendirilir.

 7. Risklerin Yönetimi ve Kontrolü için Öneriler: Risklerin kontrol altına alınması için öneriler ve çıkarımlar yapılır.

 8. Değerlendirme Bulgularının Belgelendirilmesi: Tüm bu değerlendirme adımları kayıt altına alınır.

 9. Periyodik Gözden Geçirme ve Yeniden Değerlendirme: Riskler sürekli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde yeniden değerlendirilir.

 10. Risk Değerlendirme Sonuçlarının Belgelendirilmesi: Tüm risk değerlendirme süreci belgelendirilir.

Kişisel Sağlık Riskinin Değerlendirilmesi

Kişisel sağlık riski değerlendirmesi, çalışanların sağlık koşulları ile bağlantılı olarak yapılır. Bu değerlendirme, sağlık gözetimi ve sağlık muayeneleri ile ilişkilidir.

Riskler Hakkında Bilgilendirme ve Eğitim

Çalışanlara iş yerindeki riskler hakkında bilgi verilmesi ve eğitim sağlanması önemlidir. Bu, çalışanların riskleri tanımasına ve korunmalarına yardımcı olur. İşveren, çalışanları işteki tehlikeler hakkında bilgilendirmeli ve eğitmelidir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını teşvik etmelidir.

Sonuç Olarak

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi, iş yerlerinde güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasında kritik bir rol oynar. Patent Gaziantep olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlığımızla işletmelerin riskleri azaltmalarına yardımcı oluyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin güvende olmasını ve iş yerlerinin sürdürülebilir ve rekabetçi olmasını sağlar.

 

Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri ve Risklerinin Yönetimi ve Kontrolü için Önleyici Eylemler | Patent Gaziantep

 

sağlık ve güvenlik tehlikeleri ve risklerinin yönetimi ve kontrolü için önleyici eylemler-Patent Gaziantep

İş sağlığı hizmetleri, tehlikeli maruziyetleri ortadan kaldırmak ve çalışanların sağlığını korumak için uygun önleyici ve kontrol tedbirlerini önermelidir. Bu tedbirler işverenlere, çalışanlara veya bunların temsilcilerine danışıldıktan sonra belgelendirilmelidir. Kontrol tedbirleri sadece olası kazalar ve acil durumlar sırasında değil, aynı zamanda normal çalışma koşulları altında da gereksiz maruziyeti önlemek için yeterli olmalıdır. İş süreçlerinde planlanan değişiklikler de dikkate alınmalı ve öneriler, gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlayabilir olmalıdır. Birçok ülkede, güvenlik yönetimi için en uygun teknolojinin kullanılması yasal olarak gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleriyle ilgili rehberler, bu tür faaliyetlere pratik bir yaklaşım sunar.

Risk yönetimi eylemleri şunları içerebilir:

 1. Tehlikelerin Kaynağında Kontrol Edilmesi: Tehlikelerin oluştuğu yerde kontrol edilmesi, maruziyeti sınırlamanın etkili bir yoludur.

 2. Havalandırma veya Kontrol Teknolojisi: İş yerinde iyi bir havalandırma sistemi veya diğer kontrol teknolojileri kullanmak, tehlikeleri azaltabilir.

 3. Toz Kontrolü: Tozların kontrol altına alınması, solunum yoluyla geçen sağlık risklerini azaltabilir.

 4. Ergonomik Tedbirler: İş yerinde ergonomik düzenlemeler, fiziksel rahatsızlıkları önleyebilir.

 5. Kişisel Koruyucu Donanımın Kullanımı: Uygun kişisel koruyucu donanımın kullanımı, çalışanları tehlikelere karşı korur.

 6. Termal Koşulların Düzenlenmesi: Sıcaklık, nem ve diğer termal koşulların düzenlenmesi çalışanların rahatlığını ve sağlığını artırabilir.

Tüm bu önleyici ve kontrol tedbirleri, yönetimin sorumluluğunu ve işverenler ile çalışanların işbirliğini vurgulamak için belgelendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ve mevzuatın gerekliliklerine uyum önemlidir.

Patent Gaziantep olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlığımızla işletmelere risk yönetimi konusunda yardımcı oluyoruz. Güvende çalışma koşullarını sağlamak, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için önemlidir. Sağlık ve güvenlik konularında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kazaları Önleme | Patent Gaziantep

 

İş kazaları, kazalar sonucu ortaya çıkan iş sağlığı sorunlarının en yaygın nedenlerinden biridir. İşte bu makalede iş kazalarını önlemek için alınması gereken önlemlere odaklanacağız.

Kaza Risklerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi: İş kazalarını önlemek, öncelikle kaza risklerini tanımlamak ve değerlendirmekle başlar. Çalışma ortamının gözetimi sırasında potansiyel tehlikeler belirlenmelidir. Kimyasal maddelere maruziyet, iş yerindeki telaş ve stres, vardiyalı çalışma gibi faktörler iş kazalarını tetikleyebilir. Çalışanların sağlık durumu da kaza riskini etkileyebilir.

Kaza risklerini yönetmek için, bu riskleri tanımlamak, riskin büyüklüğünü değerlendirmek, maruz kalan çalışanları belirlemek ve önleyici ve kontrol tedbirlerini planlamak ve önermek gerekir.

Kaza Risklerini Kontrol Etme Yöntemleri: Kaza risklerini kontrol etme veya ortadan kaldırma konusunda bazı pratik yöntemler bulunmaktadır:

 1. Tesislerin, makinelerin ve diğer ekipmanların güvenli bir şekilde planlanması ve bakımının yapılması.
 2. İyi işletme yönetimi, düzenlilik ve temizlik sağlanması.
 3. Yürüme yolları ve diğer yapıların güvenli hale getirilmesi, örneğin yapı iskeleleri ve parmaklıkların kullanılması.
 4. Tehlikeli makinelerin koruma altına alınması ve güvende tutulması.
 5. Ağır yüklerin taşınması ve kaldırılması için teknik yardımların kullanılması.
 6. Çalışanlar için güvenli araçlar ve kişisel koruyucu donanımın sağlanması.
 7. Başlıca tehlike risklerinin analizi ve aşırı güvenlik koşullarının sağlanması.

Çeşitli sektörler ve iş kolları için kaza risklerini tanımlamak ve yönetmek için özel kontrol listeleri ve rehberler mevcuttur. Bu rehberler aynı zamanda riskleri ortadan kaldırmak, önlemek ve azaltmak için kullanılabilecek yöntemleri içerir.

Patent Gaziantep olarak, iş kazalarını önlemeye yönelik çözümler ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konularında daha fazla bilgi almak veya işletmeniz için özelleştirilmiş bir çözüm talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

 

İlk Yardım Hazırlığının Yapılması ve Acil Durum Hazırlığına Katılım | Patent Gaziantep

 

ilk yardım hazırlığının yapılması ve acil durum hazırlığına katılım-Patent Gaziantep

İş sağlığı ve güvenliği konularında, ilk yardım kapasitesi ve hazırlığı büyük bir öneme sahiptir. Bu makalede, ilk yardım hazırlığının nasıl yapılması gerektiği ve acil durum hazırlığına katılımın ne şekilde olması gerektiği hakkında bilgi verilecektir.

İSH İlk Yardım Sorumluluğu: Birçok ülkede, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSH) mevzuata dayalı bir faaliyet olarak kabul edilir. İş yerindeki İSH personelinin ilk yardım faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve çalışanları eğitebilmesi gerekmektedir. İSH, iş yerindeki ilk yardım kolaylıklarını ve ekipmanını periyodik olarak kontrol etmeli ve hazır bulundurmalıdır.

İSH ve Acil Durum Hazırlığı: Büyük tehlike durumları için, İSH birinci derecede sorumlu olmasa da, iş sağlığı uzmanlarının acil durum hazırlıklarına katkıda bulunmaları önemlidir. Bu, uygun planlama, eğitim, donanım sağlanması, ilk yardım kaynaklarının temin edilmesi, acil polikliniklerin ve hastanelerin yanı sıra kurtarma ekipleri ile işbirliği içinde çalışmayı içerir.

İSH’nin ilk yardım ve acil durum hazırlığındaki rolü aşağıdaki gibidir:

 1. İş yerinde uygun şekilde ilk yardım hizmetlerinin sağlanması ve iş kazaları veya acil sağlık durumlarına müdahale edilmesi.

 2. İş yerindeki çalışanlara ve danışmanlara ilk yardım uygulamaları hakkında eğitim verilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması.

 3. İlk yardım hazırlık ve ekipmanlarının sürdürülmesi ve periyodik olarak denetlenmesi.

 4. Acil durum planlamasına sağlık açısından katkı sağlanması ve acil durumlar karşısında sağlık kaynaklarının organize edilmesi.

Patent Gaziantep olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında ilk yardım ve acil durum hazırlıkları için çözümler sunuyoruz. İşletmeniz için ihtiyaca özel bir yaklaşım gerekiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik destek sağlamaktan mutluluk duyarız.”

 

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıkların Tanısı | Patent Gaziantep

 

meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların tanısı-Patent Gaziantep

Meslek hastalıkları, çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sorunlar arasında yer almaktadır. Bu makalede, meslek hastalıklarının tanısının nasıl konulduğu ve işle ilgili hastalıkların nasıl teşhis edildiği konusunda önemli bilgiler sunulacaktır.

Meslek Hastalıklarının Tanısı: Meslek hastalıkları, sağlık muayeneleri ve çalışanın kendisi tarafından ifade edilen belirtilere dayanarak tanımlanabilir. Birçok meslek hastalığı, uzmanlaşmış mesleki tıp kliniklerine başvurularak teşhis edilir. Bu tanı süreci, aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hastalığa neden olabilecek maruziyetin tanımlanması.
 2. Meslek hastalıkları listeleri gibi bilinen klinik belirtilerle özel maruziyetin ilişkilendirilmesi.
 3. Hastalığın olası diğer nedenlerinin dışlanması.
 4. Meslek hastalığının varlığının kesin olarak teşhisi.
 5. Meslek hastalığının çalışanlar tarafından tazminat talep etmek amacıyla beyan edilmesi.
 6. İşyerinde alınması gereken önleyici tedbirler için önerilerin sunulması.
 7. Meslek hastalıklarının yetkililere bildirilmesi.

İşle İlgili Hastalıkların Tanısı:** İş ile ilgili hastalıkların tanısı, kesin yasal bir statüye sahip olmayabilir ancak önleyici ve kontrol tedbirleri konusunda önemlidir. Bu tanı süreci aşağıdaki adımları içerir:

 1. İşyerinde uygun güvenlik tedbirlerinin alınması, tesislerin güvenli bir şekilde planlanması.
 2. İşletmenin düzenli ve temiz tutulması.
 3. Yürüme yolları ve yapıların güvenli hale getirilmesi (örneğin, yapılarda güvenlik korkulukları).
 4. Tehlikeli makinelerin gözaltında tutulması.
 5. Ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması için teknik yardımlar.
 6. Çalışanlar için güvenli araçlar ve kişisel koruyucu donanımın kullanılması.
 7. Başlıca tehlike risklerinin analizi ve aşırı güvenlik önlemleri.

İş sağlığı uzmanları, çalışma ortamı tehlikeleri ve maruziyet konusunda bilgi sahibi olduklarından, işle ilgili sağlık sorunlarının tanısında ve yönetiminde önemli bir rol oynarlar. Bu, iş sağlığı hizmetlerinin işyerlerine entegre edilmesini ve çalışanların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamayı amaçlar.

Patent Gaziantep olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında işletmeleri destekliyor ve iş sağlığı hizmetleri konusunda çözümler sunuyoruz. İşletmeniz için ihtiyaca özel bir yaklaşım gerekiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. İş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik destek sağlamaktan memnuniyet duyarız.”

 

 

İlgili Kayıtların Saklanması | Patent Gaziantep

 

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sağlanan hizmetler ve işle ilgili sağlık ve güvenlik olaylarını takip etmek önemlidir. Aşağıda, iş sağlığı ve güvenliği kayıtlarının saklanması ve yönetilmesi hakkında bilgiler bulunmaktadır:

İlgili Kayıtların Saklanması: İş yerlerinde, çalışanlara sağlanan sağlık hizmetleri ve iş sağlığı ve güvenliği durumları hakkında genel bir kayıt tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kayıtların tutulması, hem çalışanların sağlığının korunması hem de iş yerindeki sağlık ve güvenlik durumunun takip edilmesi için gereklidir. İş sağlığı alanında farklı kayıt tutma yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Tedavi edilen çalışanların genel sağlık kayıtları ve sağlık hizmeti alıcıları.
 2. İncelenen, tespit edilen ve ölçülen mesleki maruziyetler ve risk değerlendirmesi verileri.
 3. Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili istatistikler.
 4. Sağlık muayeneleri ile ilgili veriler.
 5. Önleyici ve kontrol tedbirleri ile ilgili önerilerin belgeleri.

Bu kayıtların saklanması ve yönetilmesi, iş yerindeki sağlık ve güvenlik durumunun izlenmesi, önleyici tedbirlerin planlanması ve olası risklerin azaltılmasına yardımcı olur.

Faydaları: Kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ve yönetilmesi aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Kalite sisteminin iyileştirilmesi sonucu müşteri memnuniyeti artar.
 • Potansiyel müşterilere güven verilir.
 • İhracata yönelinir.
 • Müşteri ile bütünleşilebilir.
 • Müşteri şikayetleri minimum düzeye indirilir.
 • Personelin sisteme katkısı artar.
 • Çalışanların işlerine gurur duymaları, işlerini sevmeleri ve işyerinde mutlu olmaları sağlanır.
 • Çalışanların bilinçlenmesi ve katkıda bulunma istekleri artar.
 • Dökümantasyon sistemi kurulur ve geliştirilir.
 • İşlem ve uygulamaların daha düzenli hale getirilmesi sağlanır.
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları başlatılır.
 • Hataların önlenmesi ve sürekli geliştirilmiş kontroller ile işletme içi belirsizlikler azalır.
 • Analizler sayesinde iş süreçleri ve ürünlerin geliştirilmesi imkanı doğar.
 • İşletme içi ilişkilerde netlik sağlanır.
 • Maliyet iyileştirmeleri yapılır.
 • Tüm prosesler daha sıkı bir şekilde kontrol edilebilir.
 • İşletmenin pazar payı artar.
 • İadeler ve müşteri şikayetleri azalır.
 • İşletme imajı güçlenir ve itibar kazanılır.
 • Personelin motivasyonu artar.
 • Takım çalışması ve işbirliği teşvik edilir.
 • Bilgiye ulaşım kolaylaşır.
 • Dökümante edilmiş veriler sayesinde geriye dönük bilgilere ulaşmak kolaylaşır.
 • İstatistiksel analizler ve yöntemlerin kullanımı yaygınlaşır.

Patent Gaziantep olarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konularında işletmelerinize çözümler sunuyor ve bu kayıtların düzgün bir şekilde saklanması ve yönetilmesinde size yardımcı olabiliriz. İhtiyaçlarınıza özel destek sunmak için lütfen bizimle iletişime geçin. 

 

Patent Gaziantep Çevrimiçi Kalite Belgesi Ücretleri